L'EMPRESA posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del web respecte a quines són les condicions d'ús del lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí indicades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable. L'usuari es compromet a utilitzar els continguts del lloc web d'acord amb la llei, la moral i l'ordre públic. De la mateixa manera l'usuari es compromet a introduir al formulari de contacte del lloc web únicament informació i continguts veraços, sent l'únic responsable dels mateixos.

L'EMPRESA es reserva el dret a modificar qualsevol informació que aparegui en el lloc web, sense que existeixi l'obligació d'avisar prèviament o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent-se com a suficient la publicació en el present lloc web.

Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina). Per a més informació sobre l'ús de "cookies" en aquest lloc web, vegi la nostra política de privacitat en l'apartat corresponent.

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a tercers llocs web. L'EMPRESA no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte als continguts d'aquests llocs web. En tot cas, l'EMPRESA manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol redirecció que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic.

En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers, o la moral i l'ordre públic, es prega ho notifiqui a l'administrador del lloc web, mitjançant un correu a l'adreça electrònica c2s@c2s.es .

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, l'EMPRESA no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes alienes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

L'EMPRESA garanteix que el tractament de les dades personals dels usuaris que contactin amb ella a través del lloc web es realitzarà de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, i altres normatives vigents a cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari.

L'EMPRESA posa a la disposició dels usuaris la política de privacitat de l'entitat, informant a aquests respecte dels següents aspectes:

  • Dades del responsable del tractament.
  • Dades tractades.
  • Fitxer en el que s'emmagatzemen.
  • Finalitat del tractament.
  • Obligatorietat o no de facilitar-les.
  • Sobre els drets que assisteixen a tot usuari i el procediment per exercitar-los.

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de l'EMPRESA, o bé disposa de llicència per al seu ús. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a l'EMPRESA i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos.

Queda prohibida la inclusió de continguts o prestació de serveis en pàgines web de tercers que poguessin suposar un perjudici per a la imatge del lloc web o de l'EMPRESA, reservant-se aquesta el dret a prohibir, limitar, o exigir la cancel·lació d'aquests continguts o serveis, o l'eliminació dels enllaços ("links") realitzats a les seves pàgines web, quan així ho estimi convenient, mitjançant simple comunicació al titular de la pàgina web, sense que en cap concepte estigui obligada a abonar cap tipus de compensació per aquest motiu.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com en relació a qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través de l'adreça electrònica c2s@c2s.es .

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la Legislació Espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals espanyols, d'acord amb el previst en la legislació processal vigent a cada moment.

 

Última actualizació: setembre 2014.